Garanti, foldedøre

Garantibestemmelser for foldedøre

Marley Deutschland GmbH yder ti års garanti på kendetegnede foldedøre. Garantiydelserne er underlagt følgende garantibetingelser:

 

 

  1. Marley Deutschland GmbH garanterer at foldedørene er fremstillet udelukkende af råmaterialer af høj kvalitet og er underlagt strenge kvalitetskontroller. Vi garanterer derfor at denne foldedør forbliver funktionsdygtig i mindst 10 år.
  2. Den ovennævnte garanti gælder kun for nye foldedøre, som er blevet købt af Marley Deutschland GmbH eller en autoriseret forhandler og anvendt indendørs i bygninger, til normalt brug og efter gældende bestemmelser. Garantien forudsætter en faglig korrekt installation under overholdelse af den medfølgende monteringsvejledning, såvel som tilstrækkelig pleje og vedligeholdelse. Garantien frafalder ved industrielt, offentligt eller artsfremmed brug. Garantien frafalder, hvis produktet ændres (også teknisk) på egen hånd eller der påføres maling, lak eller lignende.
  3. Garantien omfatter alle mangler, som uden tvivl skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Garantien omfatter ikke slitage. I tilfælde af mangler vil Marley Deutschland GmbH efter eget valg, enten gratis reparere det pågældende produkt eller levere et nyt. Erstatningsproduktet er begrænset til et lignende produkt eller et produkt i samme prisklasse.
  4. De lovbeskyttede garantibestemmelser er stadig fuldt gældende. Hvis garantien fra Marley Deutschland GmbH er mere omfattende end de lovbeskyttede garantirettigheder, gælder garantien ikke de lovbeskyttede garantikrav, specielt ikke angående erstatningskrav, overtagelsen af transportudgifter, arbejdsomkostninger og lignende. 
  5. Garantiperioden er 10  fra købsdatoen. Garantien ydes kun, hvis det defekte produkt foreligger sammen med en original regning eller kassebon (med købsdato og forhandlerens navn). Fejl og mangler skal øjeblikkeligt meldes til Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: