Projekt kælderudbygning

Lægning af HT-spildevandsledningen til vaskemaskinen

Tilpas HT-røret, og notér længden.

Sav HT-røret af med en sav, og afgrat rørenden (rejfning).

Smør smøremiddel på rørenden.

Fordel smøremidlet ensartet.

Stik rørenden ind i muffen på rørbøjningen. Under hensyntagen til udvidelsen trækkes røret efterfølgende 1 cm ud af muffen.

Læg HT-rørledningen i gulvområdet.

Skru lyddæmpnings-spændebåndet til.

Forbind HT-rørledningen med en vaskemaskine-vandlås med vaskemaskinens afløbsslange.

Til toppen

Montering af en New Generation foldedør efter mål

Notér den indbyrdes afstand mellem clipsene, og bor hullerne.

Skru clipsene på.

Smør smøremiddel på lamellernes glidere.

Indsæt den øverste glideskinne på gliderne.

Tryk glideskinnen og døren på clipsene.

Montér grebet.

Døren i den færdigmonterede tilstand.

Til toppen

Afluftning af tørretumbleren

Rørholderen af kunststof skrues på.

Rørbøjningen stikkes på rundrøret og sikres med et klæbebånd, der er 50 mm bredt.

Mufferne sikres på samme måde.

Illustrationen viser den færdigmonterede aftræksluftledning i podestet.

Teleskopkanalen med den automatiske lukkeklap indbygges i ydervæggen.

En forbindelsesmuffe stikkes i rørenden på den lodrette aftræksluftledning og sikres med klæbebånd.

Det fleksible rør af aluminium skydes på tilslutningsstudsen til murgennemføringen og sikres med et forzinket rørspændebånd.

Den anden side af det fleksible rør skydes på forbindelsesmuffen og sikres ligeledes.

Kunststof-ventilationsrøret, der kommer ud af gulvet (se illustration 4), saves til den rigtige længde. En forbindelsesmuffe stikkes ind i rørenden og sikres ved hjælp af klæbebånd.

Det fleksible rør af aluminium fra tørretumbleren skydes på forbindelsesmuffen og sikres med et forzinket rørspændebånd.

Til toppen

Lægning af vandledning og tilslutning af vaskemaskine

Afkort kompositrøret af aluminium med rørsaksen til kunststofrør.

Kalibrér rørenden med kalibreringsdornen.

Tryk omløbermøtrikken og klemringen på røret, og pres støttelegemet ind i rørenden.

Pres rørenden med støttelegemet ind i tilslutningen på vægskiven.

Spænd omløbermøtrikken solidt til med en åben ringnøgle.

Hvis der tilsluttes et kobberrør, skal omløbermøtrikkerne og klemringen skydes på røret. Gummipakningen slutter i niveau med rørenden.

Ved overgangen fra et kobberrør til kompositrøret af aluminium skrues Euro-adapteren til kobberør på den ene side af koblingen og Euro-adapteren til kompositrør af aluminium på den anden side af koblingen.

Gevindtilslutningen til udløbsventilen tætnes ved hjælp af teflonbånd.

Udløbsventilen drejes ind i vægvinklen.

Tilslutningsslangen til vaskemaskinen med aquastop sluttes direkte til udløbsventilen.

Til toppen

Tilslutning af et varmtvandsbeholder med DreMa

Gevindtilslutningerne til de nødvendige dele omvikles sparsomt med teflonbånd.

Skru 90°-vinkelstykket på tilslutningsledningerne.

Afkort kompositrøret af aluminium med rørsaksen til den ønskede længde.

Kompositrørene af aluminium, der er skåret til efter mål, skal nu kalibreres. Til dette formål skydes kalibreringsdornen ind i røret indtil anslaget og drejes flere gange.

Skyd omløbermøtrikken og klemringen på røret, og skyd støttelegemet ind i rørenden indtil anslaget.

Skru lyddæmpnings-spændebåndene ind i de forborede huller.

Skru det forberedte kompositrør af aluminium sammen med vinkelstykket, og skru spændebåndene fast som faste spændebånd.

Montér rør og fittings på tilsvarende vis i det videre ledningsforløb.

Afslutningsvist skal de færdige rørledninger til koldtvands- og varmtvandstilslutningen desuden forsynes med en varmeisolering.

Til toppen


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: