Ny drikkevandsledning i badeværelset

Lægning af kompositrør af aluminium

1. Installationen foretages i dette tilfælde på forvægselementer eller letvægtsvægge. Derefter skrues der en armaturtilslutning i form af et dåsekonstruktionselement på, f.eks. til et brusebad og et badekar.

2. Ved hjælp af en bøjefjeder, som man skyder hen over røret, kan ledningerne bøjes, således at de f.eks. kan løbe omkring et hjørne i rummet. Bøjeanordningen skal efterfølgende trækkes ned igen!

3. Nu foretages ledningstilslutningen til forvægsdåsen. Til dette formål skal der anvendes en specialsaks; der må ikke saves! Her afkortes eksempelvis et 16 mm kompositrør af aluminium.

4. Alle grænseflader skal kalibreres. Dette forgår med et kalibreringsværktøj. Skyd dornen på dette ind i røret indtil anslaget, og drej den rundt flere gange.

5. Nu skydes vægdåsens underdel, omløbermøtrikken og Euro-adapterens klemring over røret. Til sidst sættes det såkaldte støttelegeme på.

6. Nu sættes messingvinklen (med proppen som håndtag) på. Når omløbermøtrikken strammes, trykkes klemringen sammen på en sådan måde, at den skaber den tætte forbindelse.

7. Montér messingvinklen og vægdåsens underdel i optagelsen på stativet, og skru de to dele sammen med hinanden.

8. Skru i den forbindelse byggeproppen (hvid) af igen.

9. Fortsæt fra vægdåsen og ned til den tværgående streng. Her behøves der en T-fitting til tilslutningen. Anvend den nøjagtige længde!

10. Ved hjælp af saksen kan man også skære rørene, der allerede er lagt, nøjagtigt af. Der skal altid skæres i en vinkel på 90 grader!

11. Inden rørene fikseres på T-stykket, anbefales det, at der trækkes et beskyttelsesrør over for at forebygge varmetab og dannelse af kondensvand.

12. Sådan ser tilslutningen ud. Ved rørenderne sidder støttelegemerne igen fast, de yderligere forbindelsesdele (se figur 5) er forinden sat på røret.

13. T-stykket holdes fast ved hjælp af en rørtang, omløbermøtrikken strammes og skaber som følge af klemmeskruningsteknikken en sikker forbindelse.

14. Inden ledningsnettet fyldes med vand, skal de åbne tilslutningssteder lukkes til med byggepropper. Senere sidder badekarsarmaturet på dette sted.

15. Inden væggen beklædes med gipskartonplader, fyldes mellemrummene ud med isoleringsmateriale.

16. I den foreliggende væg er der en muffe med et indvendigt gevind på 1/2". Koblingens udvendige gevind på 1/2" tætnes med teflonbånd.

17. Lad røret, der skal bøjes, være en smule længere, og skyd bøjefjederen over røret. Røret bliver bøjet i den smalle radius, bøjefjederen trækkes efterfølgende igen af røret.

18. Når røret er blevet skåret af i en ret vinkel med saksen til kunststofrør, skal kompositrøret af aluminium kalibreres. Til dette formål skal kalibreringsdornen stikkes ind i røret indtil anslaget og drejes flere gange.

19. Skrueforbindelsen strammes med en rørtang og en åben ringnøgle på håndværksmæssig manér.

20. Til beskyttelse mod varmetab og dannelse af kondensvand anbefaler vi, at lægningen foretages i et beskyttelsesrør. Spildevandsledningen er forlænget med HT-rør DN 50, forskydningen til siden er blevet udlignet med 2 rørbøjninger.

Badeværelset i en komplet afbildning med badekar og brusebad på venstre side og det fremtrukne vaskebord på højre side.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: