Montering af kassetagrende på verandataget

En veranda er ofte overdækket med en bølgeplade eller en skillevægsplade. For at kunne aflede regnvandet eller indsamle det til vanding af haven bør man ubetinget montere en tagrende. De følgende illustrationer viser, hvordan man monterer en Marley-kassetagrende af kunststof på bølgepladetaget.

På bølgepladerne eller de dobbelte skillevægsplader kan man uden problemer fastgøre kassetagrenden med særlige holdere. Først fastgøres kunststoftagrendeholderen på bølge- og skillevægspladeholderen. Derefter skydes overdelen på bølgepladen og skrues fast.

Positionér den første kunststoftagrendeholder på bølgepladen:

Bølgepladens forkant skal rage ⅓ ind i tagrenden. For at kunne garantere, at regnvandet løber sikkert af, monteres tagrendeholderne med en hældning på 2 til 3 cm for hver 10 m.

Fastgør dobbeltrettesnoren ved det højeste og det laveste punkt på tagrendeholderen, og spænd den fast fra den første til den sidste tagrendeholder.

Afstanden mellem tagrendeholderne bør maksimalt udgøre 50 cm.

Marley-speciallim og Marley-specialrengøringsmidler er tilpasset optimalt til beskaffenheden af kunststofmaterialet i Marley-tagrenderne og garanterer en sikker og vedvarende tæt forbindelse.

Rengør ligeledes endestykkerne grundigt inden fastklæbningen, og smør dem med et tyndt lag Marley-speciallim.

Endestykkerne kan anvendes på højre eller venstre side.

Sæt afløbsstudsen på, bestem det nøjagtige sted, hvor afløbet skal befinde sig, og mærk stedet af.

Det er nemmest at save hullet til afløbet med en stiksavselement.

Følgende skal altid overholdes, når der saves: Kanterne skal afgrates grundigt inden fastklæbningen.

Rengør og affedt tagrendestøtterne og tagrenden med Marley-rengøringsmidlet til tagrender, og affedt dem. Påfør derefter klæbestoffet, og fastklæb studsen.

Tagrenden saves til den rigtige længde med en fintandet sav.

Tip: Anvend en skære- eller geringskasse for at opnå gode, lige snit.

Afgrat snitenderne på tagrenden nøjagtigt.

Tagrendens delstykker clipses ind i kunststofholderne.

Når der forbindes to tagrendeender, skal forbindelsesskålen benyttes. Påfør klæbestoffet på indersiderne af forbindelsesskålen, og skyd tagrendeenderne ind i forbindelsesskålen.

For at sikre dig, at du har monteret alle komponenter korrekt, skal du kontrollere hældningen med et vaterpas.

Til tilslutning af tagrenden på nedløbsrøret skal der sættes en rørbøjning på studsen. Mål derefter afstanden til den korresponderende rørbøjning. Vær i den forbindelse opmærksom på indstiksdybden på 4 cm og afstanden til husvæggen.

I forbindelse med smalle tagfremspring forbindes to rørbøjninger direkte med rørbøjningssamleleddet.

Marley-nedløbsrør skal ligesom tagrenden saves med en fintandet sav.

Tip: For at opnå et lige snit skal der anvendes en skære- eller geringskasse. Nedløbsrørets snitender skal afgrates nøjagtigt; særligt ved montering af en Marley-regnvandssamler kan opsamlingseffekten derved øges i væsentlig grad.

Fastgørelsen af røret foretages med rørspændebånd, der skrues ind i verandastolpen. I den forbindelse skelnes der mellem „faste spændebånd" og „løse spændebånd".

Med et fast „spændebånd" sikres nedløbsrøret ved den øverste ende. I den forbindelse monteres ringskruen på siden af lasken. På denne måde kan nedløbsrøret fikseres fast på dette sted. Den indbyrdes mellem spændebåndene udgør 2,00 til 2,50 m.

Med et „løst spændebånd" føres nedløbsrøret i midten eller ved den nederste ende. I den forbindelse monteres ringskruen mellem laskerne. På denne måde kan røret bevæges i spændebåndet og udligne længdeændringer, der opstår som følge af temperatursvingninger.

Der kan monteres et vandafløbsspjæld i nedløbsrøret til afledning og indsamling af regnvand.

Du kan også aflede regnvandet ved hjælp af en vandspyer, som du monterer direkte på afløbsstudsen.

  • Tagrenden danner en flot afslutning på taget og afleder vandet sikkert. Regnvandet opsamles og benyttes til vanding af haven.

    Nu kan det begynde at regne!


    Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: