Montering af en RG 75-tagrende på trælager med opbevaringsrum

En tagrende er en sikker beskyttelse for byggelegemet og leder regnvandet kontrolleret væk. På denne måde kan vandskader blive forhindret. Ved lysthuse eller små opbevaringsskure forhindres det i vid udstrækning, at der trænger vand ind i trækonstruktionen.

De justerbare holdere til RG 75 monteres i en indbyrdes afstand på ca. 60 cm. Holderen kan justeres indtil 25°, og derved kan tagrenden tilpasses optimalt med hensyn til sin hældning.

De to delstykker til tagrenderne forbindes ved hjælp af forbindelsesskålen.

Kontrollér hældningen; ved de justerbare holdere kan der eventuelt foretages en finjustering.

Endestykket skydes på tagrenden.

På den overfor liggende side af halvtaget monteres studsen med nedløbsrøret.

Komplet afbildning af opbevaringsskuret med den monterede RG 75 tagrende.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: