Ventilationsteknik

Kom skimmel og mug til livs

Skimmelsvamp i kælderen er både farligt for sundheden og huset. Hvordan opstår skimmelsvamp?

Hvis dette ikke skyldes alvorlig byggesjusk, er årsagen tit et dårligt luftskifte. I kælderen afkøles luften og fugten sætter sig på væggene, hvilket danner de perfekte rammer for dannelsen af skimmelsvamp.

Et "koldt pust": For at "tørre" kælderen kan man f.eks. indsætte en kanalventilator, som sikrer tilstrømning af frisk luft. Det er bedst at tænde ventilatoren om natten – når luften er tørrere og kan optage kælderens fugtighed. Det kan indstilles vha. en timer. På den måde nedsættes risikoen for at der opstår skimmelsvamp betydeligt!

Rent: Den sikre tilslutning af tørretumbler

Fyldt med fnug: Ved tørretumblere med udsugning bliver der transporteret masser af fnug i luftstrømmen, på trods af den indbyggede si. Dermed stopper udluftningsrøret langsomt men sikkert til - hvilket nedsætter tørretumblerens ydelse med tiden.

Derfor anbefaler vi at fjerne fluenettet, hvis der er anbragt et gitter for enden af ledningen. Til samme formål egner sig også en emhætte eller en automatisk lem.

Der gik en kold vind gennem emhætten…

Lige til at skære tænder af… Montering af en emhætte med udsugning kræver altid en murgennemføring. Det medfører en gennembrydning af den isolerede bygningsskal (også kaldet klimaskærmen). Imens emhætten er tændt er alt i orden, men når der ikke laves mad kan der strømme kold luft tilbage i huset pga. små trykændringer. Det bliver koldt bare når der åbnes en værelsesdør eller står en frisk vind på siden af huset.

For at reducere tilstrømningen af kold luft kan der monteres et tilbageløbsspjæld på indersiden af muren. Luftsøjlen som står i murgennemføringen har en fremragende isolerende virkning, og hjælper med til at holde varmen inde i huset.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: