Funktionsmåde

Stand alone-drift

Varm, brugt luft transporteres i 70 sekunder ud af rummet udenfor og opvarmer derved keramikelementet. Derefter ændrer apparatet transportretningen: Nu strømmer frisk luft udefra ind i rummet og opvarmes derved gennem den i keramikelement lagrede varme.

Dialog-drift

Mens et apparat sørger for tilførselsluft, så transporterer det andet apparat i samme tid varme, brugt returluft udenfor. Derved lagres den brugte lufts varmeenergi i keramikelementet. Efter 70 sekunder ændrer ventilatorerne deres transportretning. Begge apparater kommunikerer med hinanden over et radiosignal.

Marleyfordele:

  • Gennem abenstrukturens særligt store overflade hos det indvendigt liggende keramikelement kann der i kort tid afgives, henholdsvis optages meget varme fra den gennemstrømmende luft.
  • Ved varmeudtræk af den brugte returluft opstår der kondensvand i apparatet. Dette kondensvand skal ikke – ligesom ved gængse varmevekslere - bortledes, men optages efter at transportretningen er vendt, af den sig opvarmende friskluft. Sådan forhindres der lige netop om vinteren, et for tørt indeklima i rummet og der garanteres for et godt

    rumklima.


Fordele Marley Friskluft-ventilator med varmeveksler

  • Absolut nødvendig til varmedæmmede huse - luft kontrolleret og spar penge derved!
  • Kontinuerlig basisluftning i stue- og soverum osv.
  • Beskytter helbred og byggesubstans - ingen fugt, ingen skimmelsvamp
  • Ingen kondensvanddannelse!

 

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: