Montering

Læg delene frem som beskrevet i monteringsvejledningen. Anbring fittings og kuglehaner som beskrevet. Vi anbefaler brug af 32 mm III rørledninger, for at være sikker på at der kan føres tilstrækkeligt vand til tapstedet.

Marley-koldvandsledningsrør af polyætylen PE-HD klippes eller saves til i en ret vinkel med en saks til kunststofrør eller en fin sav.

Rørenden affases med en fil for at undgå at beskadige O-ringen og gøre monteringen nemmere.

Klemskruens overløbsmøtrik løsnes, PE-HD-røret føres over O-ringen indtil anslaget (forbi den første modstand). Sørg for at der ikke kommer jord ind i ledningen.

Skru overløbsmøtrikken til med hånden. Ingen brug af specialværktøj.

Hvis rørene lægges i jorden, skal der graves en ca. 30-35 cm dybt kanal. Græsvækstlaget skilles forsigtigt fra jorden.

Rørledningen placeres i kanalen. Vandstikdåsen anbringes også plant med overfladen. Forlængelse fra 90°-vinkel til stikdåsen fastgøres med rør og samleskruer.

Med Marley-vandstikdåser placeret rundt om i haven, er det nemt at tappe vand uden brug af lange slanger.

Gennemfør en trykkontrol før du lukker kanalen til! Så kan du putte jorden på igen. Læg græsset på, træd det fast med fødderne og vand grundigt efter.

Ved tilslutning til andre rørsystemer skal alle gevind tætnes med teflon-tape, og ikke med hamp.

Marley-koldvandsledninger kan tilsluttes havepumper med en samleskrue med 32 x 1" eller 32 x 3/4" ydergevind.

Tilslutning til sugeledningens kontraventil i egen brønd.

Tilslutning af en vandhane:

a) PE-HD-rør 20 mm Ø, vinkeljern el. vægplade, 20 mm x 1/2’’ IG, vandhane

a) PE-HD-rør 25 mm Ø, vægplade, 25 x 3/4’’ IG, vandhane (uden afbildning)

c) PE-HD-rør 32 mm Ø, vægplade 32 x 1’’ IG, reduktionsstykke 1’’ AG x 1/2’’ IG, vandhane


Fordele Marley koldvandsystem

  • DVGW certificeret system
  • Velegnet til drikkevand op til 20 °C
  • Driftstryk op til 12,5 bar
  • Ingen aflejringer, ingen korrosion
  • Nem, sikker montering via klemme-skrueforbindelse

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: