Helt tæt. Klemskruesamling

Helt uden limning, lodning, svejsning eller gevindskæring!

Rør klippes igennem med en saks til kunststofrør.

Fitting skrues på – omløbermøtrik, klemring og tætning føres på rørenden.

Rørenden føres ind i fitting op til anslaget.

Omløbermøtrikken spændes til med hånden – færdig og tæt!

Inden drikkevandsledningen tages i brug, skal der foretages en trykprøve i henhold til DIN 1988 (20°, 2 timer, 17,5 bar) ved en VVS-installatør.

De tekniske bestemmelser for installationen samt de lovmæssige direktiver i henhold til AVBWasserV er gældende.


Fordele Marley koldvandsystem

  • DVGW certificeret system
  • Velegnet til drikkevand op til 20 °C
  • Driftstryk op til 12,5 bar
  • Ingen aflejringer, ingen korrosion
  • Nem, sikker montering via klemme-skrueforbindelse

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: