Yderligere eksempler på montering

Dobbeltdåse

Ved brug af dobbeltdåser (11) til ringinstallationer opnås en højere volumenstrøm og det undgås at vandet kommer til at stå stille i de ledninger, som ikke benyttes særlig tit.

Tapsted på væggen

Ved hjælp af vægvinkler (13, 14) kan der nemt installeres et tapsted på væggen, som kan tilsluttes vandledningen. Ved tilslutning af en slange, skal der anvendes armaturer med komponenter til sikring mod tilbageløb (86), for at undgå forurening af drikkevandet gennem tilbageløbende vand.

Udendørs tapsted

Ved tilslutning af udendørs tapsted (vi anbefaler brug af Ø 20 forbindelsesrør af aluminium) bør der monteres en kuglehane med aftapningsventil (83) som beskyttelse mod frost om vinteren. Aftapningsventilen skal placeres mellem kuglehanens håndtag og tapstedet. Tilslutningsgevind på kuglehanen skal tætnes med teflon-tape (73).

Fordeler

Til forsyning af flere tapsteder, tætnes 1" fordelerrør (80, 81) med teflon-tape og skrues fast. Kuglehanen (82) og fordelerkoblingen 1" AG (32) tætnes ligeledes med teflon-tape. Afgange, som ikke bruges, lukkes med slutmuffe (63) Fordelerrørets åbne ende lukkes med en blændprop (61)

Fordelingskasse

I fordelingskassen (119) kan der installeres op til 7 separate afgange til varmt og koldt vand. Fordeler til koldt vand monteres for neden. Ved montering af en afspærringsventil på fordelerafgangene (64), er det muligt at afspærre en enkelt streng, hvis der skal foretages reparationer på et aftapningsarmatur på et senere tidspunkt.

Stigrørs-ende

For f.eks. at holde muligheden åben for at udbygge loftet på et senere tidspunkt, anbringes der en adapter til Ø 26 aluminiumsrør (45) og en kobling 1" IG (34) på stigrøret, som lukkes af med en blændprop.

Afstand mellem rørholdere

Forbindelsesrør i aluminium monteres med lyddæmpende rørklemmer (89, 90, 91). DreMa lyddæmpende rørklemmer kan både bruges som faste (FS) og glidende (GS) klemmer. Faste klemmer anbringes omkring forgreninger på stigrør. Omkring rørbøjninger skal der anbringes et vinkeljern i området mellem klemmerne. Ved monteringen skal man sørge for at røret har plads til at ekspandere i længden uden at komme til at sidde i spænd.

Overgange mellem rør med forskellig diameter

Alt efter formålet kan DreMa-forbindelsesrør i aluminium med forskellige diametre kombineres med hinanden. Endvidere kan fleksible PEX-rør Ø 16 x 2,2mm også tilsluttes rørsystemet. Det muliggør udskiftningen af et beskadiget rør.


Fordele Marley DreMa

  • Til drikkevands- og radiatorinstallering
  • Temperaturbestandig op til max. 95° C ved 10 bar
  • DVGW certificeret
  • Ingen aflejringer, ingen korrosion
  • Nem montering uden lodning, svejsning eller limning
  • Tilsluttes til eksisterende rør

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: