Montering af radiator

DreMa alu-forbindelsesrøret har både fordelene fra kunststof og aluminium mht. kemisk bestandighed og formstabilitet. Ved montering efter selve byggefasen er en ledningsførende Marley-sokkelliste, som anbringes på væggen, et godt alternativ til at stemme væggen op.

Marley DreMa-systemet er yderst egnet til den klassiske og billigste montering i et dobbeltrørsystem. DreMa alu-forbindelsesrør er 100% ilttætte, hvilket nedsætter risikoen for korrosion i radiatoren. Vær opmærksom på overholdelse af energiregulativet og henvisninger til installation af alu-forbindelsesrør, som findes i afsnittet om installation af drikkevandsledninger.

Tæthedskontrol henhold til DIN 18380

Inden mursprækken, hullet i loftet eller væggen lukkes, eller gulvet støbes til, skal vandledningerne udsættes for 1,3 x driftstrykket.

Enkelttilslutning ved placering af en kompaktradiator i støbte gulv

Ved en enkelttilslutning sluttes hver enkelt radiator til fordeleren med lukket frem- og tilbageløb (alu-forbindelsesrør med Ø 16 op til 3,5 KW). Anlægget kan afluftes med fordelerens blændprop (100). Kompaktradiatoren tilsluttes termostatventilen med en rørbøjning (104), en tovejsventil (105) og et omledningsrør (112). Tilbageløbet er altid markeret på det yderste rør og på artiklen med en pil. Brug termostatens reguleringsventil (108) til indstilling af temperaturen.

Strengetilslutning af en ventilkompaktradiator ved montering på sokkellisten.

Vha. en strengtilslutning er det muligt at tilslutte flere radiatorer efter hinanden. Ventilkompaktradiatoren tilsluttes med en tovejsventil (106 og 107). Ved radiatorer med 1/2" IG skal der også bruges en kobling (2). Ved varmeydelse op til 7 KW, kan alu-forbindelsesrøret med Ø 20 mm anvendes, ved varmeydelse op til 3,5 KW er alu-forbindelsesrøret med Ø 16 tilstrækkeligt. En reduktion fra Ø 20 mm til Ø 16 mm er muligt på krydsfittingen (103). Tilbageløbet befinder sig yderst, læg mærke til krydsfittingens placering (jf. billede a). Til tilslutning af krydsfttingen til radiatoren kan du anvende krydsfittingsbøjningerne (112) eller de forstærkede rørholdere (105), som er specielt nemme at montere.


Fordele Marley DreMa

  • Til drikkevands- og radiatorinstallering
  • Temperaturbestandig op til max. 95° C ved 10 bar
  • DVGW certificeret
  • Ingen aflejringer, ingen korrosion
  • Nem montering uden lodning, svejsning eller limning
  • Tilsluttes til eksisterende rør

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: