Nedløbsrørsystem

Sådan virker det: Nedløbsrørsystem DN 105/90/75/53

Over nedløbsrørsystemet ledes regnvandet fra tagrenden til regnvandskanalen eller i en sivebrønd. Ved montagen af nedløbsrørsystemet stikkes de enkelte dele ind i hinanden. Gennem de bløde overgange får nedløbsrørsystemet et særligt fordringsfuldt udseende.

En rørbøjning sættes på studsen og afstanden til modgående bøjning måles. Herved skal er tages højde for indstiksdybden på 4 cm og afstanden til husets væg. Ved smalle agfremspring forbindes 2 bøjninger direkte med forbindelsesstykket.

Marley nedløbsrør kan nemt og hurtigt skæres med en fintandet sav.

Tip: Anvend en kærekasse for at få et lige snit.

Nedløbsrørets afskårne ender skal afgrates; især ved montering af en Marley egnvandssamler kan opsamlingskapaciteten forøges betydeligt herigennem.

Nedløbsrørssystemets komponenter sættes ganske enkelt sammen. På grund af formstykkernes indstiksdybde er der ikke behov for tætninger.

Rørene fæstnes med rørbøjler, som fastgøres med dyvler på husets væg. Her skelner man mellem „faste bøjler“ og „løse bøjler“.

Med et „fastspændingsbånd" sikres nedløbsrøret ved enden foroven. Derved monteres kun ringskruen mellem fastspændingsbåndets lasker. Derved kan nedløbsrøret fikseres på dette sted. Spændebåndenes afstand: 2,00 til 2,50 m.

Med et „løsningsbånd« føres nedløbsrøret i midten eller ved enden forneden. Derved monteres ringskruen og spændeskiven mellem spændebåndets lasker. Sådan kan røret bevæge sig i spændebåndet og udligne længdeændringer som følge af temperatursvingninger.

Nedløbsrør forbindes med en separat muffe. Nedløbsrørets ende ledes med et Marley KG-rør til regnvandskanalen eller det ender i en regnvandsbrønd.


Fordele Marley Tagrende

  • Nem og hurtig montering
  • Kunststof af høj kvalitet
  • 10 års garanti 
  • Ældnings- og farvebestandig
  • Stabil form og pasning
  • Slagfast og har en høj belastningsevne
  • Vejr-, UV- og temperaturbestandigt

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: