Montering af tagrenden

Rendejern i en afstand på 50 til 70 cm. Sav udskæringer svarende til rendejernenes bredde i 1. taglægte, udstem udskæringerne for at kunne planforsænke jernene i taglægten.

Ret 1. rendejern ud i forhold til tagstenen: Tagstenens forkant skal rage 1/3 ind i renden. Montér det sidste rendejern med 2–3 cm hældning pr. 10 m.

Spænd dobbelt lodsnor fra rendejernets højeste og laveste punkt fra 1. til sidste rendejern.

Kontrollér endnu engang hældningen på lodsnoren. Man bør planlægge 2–3 cm hældning pr. 10 m rendelængde.

De andre rendejern rettes til efter denne lodsnor. Bestem målet for bøjningen af de enkelte rendejern og markér det på rendejernene.

Før fastgørelsen skal rendejernene bøjes. Bøjningen foretages nemmest med en stor knibtang, som vist på billedet, eller i et skruestik.

Fastgør de bøjede rendejern i udsparingerne på taglægten med Spax-skruer eller passende søm.

Skær tagrenden til med en metalsav og placér den i rendejernet. Endestykket sættes ganske enkelt på.

Sæt afløbet på, bestem afløbets nøjagtige placering og tegn hullet til vandafløbet.

Hullet saves hurtigt og rent med en hulsav eller en fintandet sav.

Afgrat savekanten. Montér derefter rendestudsen over den bagerste kant og vip den over mod den forreste vulst.

Renderne samles med en forbindelsesskål. Rendeendernes rigtige afstand fremgår af markeringerne på forbindelsesskålen.

Forbindelsesskålen hægtes på over den bagerste kant og den forreste vulst. Bemærk markeringerne – knast-not-system!

Fodkanterne sørger for yderligere beskyttelse mod regnvand og sne. De hægtes ind i tagrendens kant og fæstnes med på taglægten med tagpapsøm.

Tip: For at kunne hægte fodkanter i den bagerste kant over hele rendens længde, skal rendejernenes fjedre afkortes med en pladesaks!

Den færdige tagrende danner en pæn afslutning på taget og beskytter vægge og fundamenter mod fugt.

Fiksering af renden:

For at Marley knast-not-systemet kan fungere, skal hver rende fikseres i midten. Alt efter den anvendte fastgørelsesmetode foretages dette enten med en skrue, som skrues ind i renden gennem plastholderen (billede vrang), eller ved at lave en indskæring i den bagerste kant og bøje rendejernets fjeder om i udsparingen (billede midten og ret).


 • Fordele Marley Tagrende

  • Nem og hurtig montering
  • Kunststof af høj kvalitet
  • 10 års garanti 
  • Ældnings- og farvebestandig
  • Stabil form og pasning
  • Slagfast og har en høj belastningsevne
  • Vejr-, UV- og temperaturbestandigt

  Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

  Marley Deutschland

  Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: