Montagevejledning

1. Tagrenden monteres med rendejern på tagspærene eller sternbrættet med en afstand på 40 cm. Pr. lb. m. tagrende skal der være en hældning på 2-3 mm, for at sikre at regnvandet løber ud.

2. Holderne kan justeres op til 25°, så de også kan monteres på skrå tagspær eller sternbrædder.

3. Duplex-tagrenden kan uden ekstraholdere monteres på bølge- og skillevægsplader. Den øverste del af holderen føres ind i den dobbelte skillevægsplades mellemrum og klemmes fast.

4. Utrolig nemt. Montering på tagfladen. Fladjernet bøjes, rendejernene skrues fast og tagrenden monteres.

5. Marley Duplex-tagrenen kan monteres på siden af tagspær med et forkrøppet rendejern og en rendeholder af kunststof, uden at tagdækningen skal fjernes først.

6. Duplex-tagrenden saves til på langs med en fin sav.

7. Endestykkerne kan både bruges til højre og venstre. De limes nemt sammen med Marley-speciallim.

8. Hullet til rendestudsen markeres.

9. Hullet til rendestudsen saves ud.

10. Løvbeholderen DN 53 forhindrer, at nedløbsrøret tilstoppes med løv og regnvandet ikke længere kan løbe ud.

11. Hvis det ikke er muligt at montere et nedløbsrør, anbefaler vi at anbringe en vandspyer.

12. Vandafløbsklappen er ideal til at samle det (gratis) regnvand i en tønde, og bruge det til at vande haven.

13. Der er muligt at dræne to tagsider med ét nedløbsrør vha. forgreningen DN 53/53.


Fordele Marley Tagrende

  • Nem og hurtig montering
  • Kunststof af høj kvalitet
  • 10 års garanti 
  • Ældnings- og farvebestandig
  • Stabil form og pasning
  • Slagfast og har en høj belastningsevne
  • Vejr-, UV- og temperaturbestandigt

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: