Installation af nedløbsrør

 1. fleksibelt rør
 2. rørholder
 3. loftgennembrydning
 4. forgrening
 5. nedløbsrør
 6. gennemføring på kælderloftsniveau
 7. renserør HTRE
 8. 2 x bøjning 45°
 9. gennemføring på fundamentniveau

Ventilation

a ventilationstagsten (færdigelement)
b fleksibelt rør

Mellem enderør og den videregående ventilationsledning kan der indsættes fleksible, mellemliggende komponenter på max. 1 meters længde.

Loftsgennembrydning

Emnet opstemmes, røret føres igennem, omvikles (f.eks. med filt) og tilstøbes med beton eller mures inde. Rørene skal beskyttes mod støbeasfalt.

Overgang

a bøjning HTB
b muffeprop
c enkelt forgrening 45° HTEA

Renserør

renserør HTRE

Ydervæg - gennembrydning

a stålrør
b mørtel
c males med kold-bitumen
d silikone-tætningsmateriale


Fordele Marley HT

 • Til alle spildevandstilslutninger i huset
 • Nemt at placere på grund af stikmontering
 • Afløbsledninger som er bestandige overfor høje temperaturer
 • ifølge DIN EN 1451-1
 • varmtvandsbestandig op til 90° C
 • Nominel diameter DN 40/50/75/110

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: