Personlige oplysninger

Databeskyttelseserklæring

Del 1

Vi tager databeskyttelse og fortrolighed seriøst og informerer dig hermed om, hvordan vi behandler dine data, og hvilke krav og rettigheder, du har ret til i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Oplysninger om databeskyttelse mht. vores databehandling i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

 

1. Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 28
31515 Wunstorf
Telefon: 05031 53-0
Fax: 05031 53-271
E-mail: info@marley.de

Adm. dir. Peter Heine, Frank Thielen

2. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Adresse som i pkt. 1.
E-mail: datenschutz@marley.de

 
3. Behandlingsformål og retsgrundlag

a. Kontrakt

Med det formål at indlede, etablere og behandle kontraktmæssige og leveringsmæssige forhold, herunder levering, betaling og eventuel garanti eller produktansvar, behandler vi persondata, som fx navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontaktoplysninger på kontaktpersoner, kundenumre samt ordre- og leveringsdata på vores leverandører, kunder, andre forretningspartnere og interesserede parter på grundlag af artikel 6, stk. 1 b) i GDPR.

Hvis du ikke giver os dine persondata (fx leveringsadressen), kan det betyde, at det ikke er muligt at indgå en kontrakt.

b. Beskyttet kundeområde

Vi leverer visse oplysninger og tjenester til vores forretningspartnere via et beskyttet kundeområde. Vi skal bruge følgende data for at registrere din forhandler-login første gang: Brugernavn, adgangskode, firma, gade, postnummer, by, land og e-mailadresse.

Formålet med denne anmodning er at tjekke lovligheden mht. brugen af det beskyttede område ift. vores forretningspartnere. Når du har gennemført den første registrering, kan du logge ind med brugernavn og adgangskode. Den databehandling, som foregår med henblik på registrering, finder sted på grundlag af kontraktens opfyldelse, artikel 6, stk. B) GDPR.

c. Kontaktformular

For det tilfælde, at du gerne vil bruge vores generelt tilgængelige kontaktformular, er navnet (alternativt brugernavnet) og e-mailadressen markeret som obligatoriske felter mhp. personlig kommunikation med dig.

Den databehandling, der sker i forbindelse med, at du kontakter os, sker på grundlag af dit frivilligt afgivne samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 a) GDPR. Alle andre data, du oplyser, som fx din adresse, sker frivilligt. 

d. Nyhedsbrev (og tjenesteudbyder af nyhedsbrev)

Vi tilbyder dig et nyhedsbrev, som informerer dig om aktuelle begivenheder, tips og tilbud. Når du gerne vil abonnere på vores nyhedsbrev, skal du blot acceptere modtagelsen og de angivne procedurer.

Vores nyhedsbrev sendes via tjenesteudbyderen kajomi GmbH, 82152 Martinsried (Ordrebehandling i henhold til artikel 28 GDPR). Du finder oplysninger om databeskyttelsesreglerne mht. tjenesteudbyderen på https://www.kajomi.de/datenschutz/

Tilbagetrækning og afmelding: Du kan altid trække dit samtykke tilbage mht. at modtage nyhedsbrevet og dermed afmelde abonnementet. Efter afmelding slettes eller blokeres dine persondata, medmindre der foreligger en kontraktmæssig eller juridisk forpligtelse til ikke at gøre det.

e. Henvendelser vedrørende produkter/serviceforbedringer/reklamer (dataindsamling)

Vi behandler de nævnte data for at opretholde kunde- eller forretningsforhold eller udføre markedsføring og reklame for vores egne produkter og tjenester. Behandlingen finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, f) GDPR. Vores legitime interesse i behandlingen af dine data opstår i den forbindelse ud fra vores bestræbelse på at markedsføre og sælge vores egne produkter og tjenester.

f. Kommentarfunktion

Når du efterlader et bidrag eller en kommentar på denne hjemmeside, gemmes din IP-adresse i 7 dage. Det sker på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, f) i GDPR og tjener som sikkerhed ift. operatøren af vores hjemmeside: Hvis din kommentar strider mod gældende lov, kan vi retsforfølges for dette, hvorfor vi har en interesse i identiteten på kommentarens eller bidragets forfatter.

g. Kredittjek/juridiske krav

Når du køber varer gennem vores webshop, behandler vi dine data, som vi modtager jfr. de lovmæssige krav til forretningsinformation (som fx fra EOS-KSI) med henblik på kredittjek eller kontrol ift. en sanktionsliste. Hertil behandles dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, f) i GDPR. Vores legitime interesse i behandlingen af disse data er rettet mod at modtage kontraktmæssigt forfaldne vederlag (som betalingen af fakturaen) for vores tjenester.

h. Oplysninger om tredjepart

For så vidt vi modtager adresser fra eksterne tjenesteudbydere med det formål at indlede nye forretningsforbindelser, som rækker ud over disse oplysninger om databehandling i henhold til artikel 14, stk. 2, f) i GDPR, vil vi også oplyse den kilde, som dataene stammer fra, ifm. den første kontakt.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Persondata videregives til tredjepart via overførslerne

 • Inden for rammerne af lovens krav (artikel 6, stk. 1c)
 • Til virksomheder, vi bestiller til at opfylde kontraktlige og leveringsmæssige forhold (artikel 6, stk. 1 b)
 • På grundlag af legitime interesser, artikel 6, stk. 1 f), mhp. vores virksomheds økonomiske og effektive drift
 • Hvis der bruges indhold eller tjenester fra tredjepartsudbydere på vores hjemmeside, hvis hjemsted ligger i et tredjepartsland (uden for EU/EØS), antages det, at dine data også overføres til det respektive land. Overførslen sker enten, hvis der foreligger et passende sikkerhedsniveau eller hvis der foreligger en lovlig tilladelse.
 • Mht. specialiserede tjenesteudbydere, der på vores anvisning og under vores ansvar leverer tjenester til os inden for rammerne af de ovennævnte formål (ordrehåndtering), som fx IT-tjenesteudbydere (artikel 28 GDPR). Det inkluderer også portalerne softgarden https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz-webseite/ og AUBI-plus https://www.aubi-plus.de/datenschutz/ 

 Alle andre data videregives kun til tredjepart med dit udtrykkelige samtykke.
 

5. Opbevaringens varighed 

Vi opbevarer ikke dine data længere, end vi har brug for dem til de respektive behandlingsformål. Når dataene ikke længere er påkrævede mht. opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, slettes de regelmæssigt, medmindre det stadig er nødvendigt at opbevare dem i en begrænset periode. Årsagerne til dette kan fx være følgende:

 • Opfyldelse af krav til opbevaring ift. kommerciel og/eller skattemæssig lovgivning
 • Indhentning af bevismaterialer ifm. juridiske tvister inden for de lovbestemte forældelsesbegrænsninger

Vi kan også gemme dine data hos os, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

6. Berørtes rettigheder

Du har ret til følgende:

 • Jfr. artikel 15 i GDPR har du til oplysning om de gemte persondata, modtagerne af dine data, den planlagte opbevaringsperiode
 • Du har ret til korrektion, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse
 • Du har ret til udlevering af ​​dine data, som du har ret til at få i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til tilbagetrækning af databehandlingen, baseret på dette samtykke, med virkning for fremtiden
 • Jfr. artikel 16 i GDPR skal du straks anmode om korrektion af forkerte eller ufuldstændige persondata, der er gemt af os
 • Jfr. artikel 17 i GDPR har du ret til at kræve sletning af dine persondata, som er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytringsfrihed og information, for at opfylde en juridisk forpligtelse af hensyn til almen interesse eller til at hævde, udøve eller forsvare retlige krav
 • Jfr. artikel 18 i GDPR har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine persondata, hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis du modsætter dig sletning af dine personoplysninger, og vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for disse data til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR
 • Jfr. artikel 20 i GDPR har du ret til at modtage dine persondata, som du har givet os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller til at kræve overførsel af dine data til en anden ansvarlig person.

Hvis du har mistanke om, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet eller bliver krænket via dine data, har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 i GDPR. Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige myndighed, der er ansvarlig for Marley Deutschland GmbH på følgende adresse:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
 

7. Ret til indsigelse

Hvis dine personlige data behandles jfr. legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra 1 f) i GDPR (fx med henblik på markedsundersøgelser eller direct marketing), har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR; dog kun hvis der foreligger grunde til at forhindre databehandling, som er forbundet med din særlige situation.
 

8. Der forekommer ikke nogen automatiseret beslutningstagning (profilering).

 

Del 2

1. Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Brugen af cookies forenkler brugerens brug af hjemmesiderne. Visse sider kan ikke åbnes - eller ikke åbnes uden fejl - uden brug af cookies. Disse grunde repræsenterer også den legitime interesse til denne databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra. f i GDPR (brug af cookies til analyseformål behandles under et andet punkt). Almindelige browseres indstillinger giver mulighed for at deaktivere cookies. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om placeringen af cookies og kun tillade cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies eller aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Der foreligger ikke nogen garanti for, at du kan få adgang til alle funktionerne på denne hjemmeside uden begrænsninger, hvis du foretager de givne indstillinger.

2. Analyseprogrammer

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres vha. cookies om din brug af denne hjemmeside, overføres typisk til en Google-server i USA og opbevares der. Hvis hjemmesiden har aktiveret IP-anonymisering, forkortes din IP-adresse på forhånd af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater, der indgår i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og forkortes der i ekstraordinære tilfælde. På vegne af operatøren af ​​hjemmesiden bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af siden med, til at udarbejde rapporter om aktiviteten på siden og til at give sidens operatøren adgang til andre tjenester, som er relateret til hjemmesidens aktivitet og internettets brug. IP-adressen, der overføres af din browser, som en del af Google Analytics, forenes ikke med andre Google-data. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware til dette. Vi understreger imidlertid, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien, og vedrører din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data, ved at downloade og installere det browser-plug-in, som fås via følgende link.

Se flere oplysninger om, hvordan Google bruger dine data her http://www.google.com/analytics/terms/de.html http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Google Analytics cookies gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra. f i GDPR. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i at analysere brugeradfærden mhp. at optimere både dennes hjemmeside og dennes annoncering og tjener således også til finansiering og kundeorienteret brug samt tilpasning og opdatering af hjemmesiden.

Hjemmesiden har aktiveret IP-anonymisering.

3. Facebook-, Custom Audiences og Facebook-Marketing-tjenester

3.1. På grund af vores legitime interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud og til disse formål, inkluderer vores online-tilbud den såkaldte "Facebook-pixel" via det sociale netværk, Facebook, der drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller som, hvis du er hjemmehørende i EU, drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

3.2. Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield Agreement og tilbyder således en garanti mhp. overholdelsen af den europæiske databeskyttelseslovgivning. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

3.3. Facebook kan bruge en Facebook-pixel til at angive de besøgende på vores onlinetilbud som en målgruppe mhp. visning af reklamer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixel kun mhp. at vise de Facebook-annoncer, vi har angivet, til de Facebook-brugere, der har vist interesse for vores online tilbud, eller som har visse egenskaber (fx interesse i bestemte emner eller produkter, som bestemmes på grundlag af de besøgte hjemmesider), som vi sender til Facebook (såkaldte "Custom Audiences"). Vi bruger også denne Facebook-pixel til at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesser og ikke virker generende. Takket være Facebook-pixelen kan vi også forstå effektiviteten af ​​Facebooks reklamer mhp. statistiske og markedsundersøgelsesmæssige formål, ved at se, om brugerne blev sendt videre til vores hjemmeside, efter at de havde klikket på en Facebook-reklame (såkaldt "konvertering").

3.4. Facebook-pixelen integreres direkte af Facebook, når du besøger vores hjemmeside og kan gemme en såkaldt cookie, som er en lille fil, på din enhed. Når du så logger ind på Facebook eller besøger Facebook, mens du er logget ind, registreres dit besøg i din profil på vores online tilbud. De indsamlede data om dig er anonyme for os, og tillader os derfor ikke at drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Imidlertid gemmer og behandler Facebook dataene, hvorfor der kan skabes en forbindelse til den respektive brugerprofil, som kan bruges af Facebook til Facebooks egne markedsundersøgelses- og reklameformål. Hvis vi skulle overføre data til Facebook til sammenligningsformål, vil de blive krypteret lokalt i browseren og først derefter sendt til Facebook via en sikker https-forbindelse. Det sker udelukkende med det formål at sammenligne dem med de data, der netop er krypteret af Facebook.

3.5. Facebook behandler dataene i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for brug af data. Følgelig findes de generelle oplysninger om visning af Facebook-annoncer under Facebooks retningslinjer for brug af data: www.facebook.com/policy.php. Du kan finde specielle oplysninger og detaljer om Facebook pixels, og hvordan de fungerer i Facebooks supportafsnit: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

3.6. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen ved hjælp af Facebook pixels og brugen af dine data til at vise Facebook-annoncer med. For at indstille hvilke typer annoncer, du ser på Facebook, kan du åbne den side, der er lavet hertil af Facebook, og følge instruktionerne mht. indstillingerne for brugsbaseret annoncering der: www.facebook.com/settings. Indstillingerne er platformuafhængige, dvs. at de gælder alle enheder, som fx desktopcomputere eller mobile enheder.

Klik på følgende link for at forhindre indsamlingen af dine data ved hjælp af Facebook pixels på vores hjemmeside: Facebook-Opt-Out Vejledning: Når du klikker på linket, gemmes der en "opt-out"-cookie på din enhed. Når du sletter cookies i denne browser, skal du klikke på linket igen. Desuden gælder opt-out kun for den browser, du netop bruger, og kun for vores hjemmesidedomæne, hvor du klikkede på linket.

3.7. Man kan også gøre indsigelse med brugen af cookies, der tjener til at måle rækkevidde og/eller reklameformål via deaktiverings-siden for netværks-reklameinitiativet (http://optout.networkadvertising.org/) samt den amerikanske hjemmeside (http://www.aboutads.info/choices) eller den europæiske hjemmeside (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). 

På grund af vores legitime interesse i analyse, optimering og drift af vores online tilbud (som defineret i artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR). bruger denne hjemmeside Facebooks sociale plugin, som drives af Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrationen ses via Facebook-logoet eller via benævnelserne "Like", "Synes om" eller "Share" i Facebooks farver (blå og hvid). Du finde informationer om alle Facebooks plugins via det følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. overholder den europæiske lovgivning om databeskyttelse og er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Pluginet opretter en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks servere. Hjemmesidens operatør har ingen indflydelse på typen og/eller omfanget af de data, pluginet overfører til serverne hos Facebook Inc. Se oplysninger om dette her: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Pluginet informerer Facebook Inc. om, at du, som bruger, har besøgt denne hjemmeside. Der foreligger dermed mulighed for, at din IP-adresse gemmes. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto, mens du besøger denne hjemmeside, vil de nævnte oplysninger blive knyttet til den konto. 

Når du bruger plugin-funktionerne, for eksempel ved at dele eller "like" et indlæg, overføres de tilsvarende oplysninger også til Facebook Inc.

Hvis du vil forhindre Facebook Inc. i at linke disse data til din Facebook-konto, skal du logge ud af Facebook, før du besøger denne hjemmeside og slette de gemte cookies. Du kan bruge din Facebook-profil til at foretage yderligere indstillinger mht. databehandling til reklameformål eller til at gøre indsigelse mod brugen af dine data til reklameformål. Du kommer til indstillingerne lige her:

Du kan se hvilke data, til hvilket formål og i hvilket omfang, som Facebook indsamler, bruger og behandler, og hvilke rettigheder og indstillinger, du har, med henblik på at beskytte dit privatliv, i Facebooks retningslinjer mht. databeskyttelse. Den findes her: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

4. MyFonts Counter

Vores hjemmeside bruger webskrifttyper (webfonts), der giver en bedre præsentation af indholdet. MyFonts Counter bruges til at kontrollere licensen ift. vores webfonts. Tælleren er en webanalysetjeneste fra MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Der bruges en Page-View-Tracking, som tæller antallet af besøg på hjemmesiden til statistiske formål og overfører dette til MyFonts. MyFonts indsamler kun anonyme data. Dataene videregives, når Java Script-koden aktiveres i din browser. For at forhindre brugen af MyFonts JavaScript-kode som helhed kan du installere en JavaScript-blokering (som fx www.noscript.net). Se yderligere information om MyFonts Counter i MyFonts databeskyttelsespolitik på https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum- tracking-von-webschriften/
 

5. SSL-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, som fx anmodninger, som du sender til os som operatør af hjemmesiden, bruger denne hjemmeside SSL-kryptering. Du genkender en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra http:// til https:// og muligvis også ved hjælp af hængelås-symbolet i din browserlinje. Når SSL-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

 

Del 3 

Opdateringer og ændringer af denne databeskyttelseserklæring

 På grund af den løbende udvikling af vores hjemmeside eller på grund af ændringer i juridiske eller myndigheders krav, kan det være nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Den aktuelle version findes på http://www.marley.de/de/metamenue/datenschutz/index.htm.

 

Version: 17. januar, 2020


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: