Marley FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Velkommen til området „Rådgiver Marley FAQ“ Her finder du svar, forklaringer og informationer til ofte stillede spørgsmål.

Vælg første et emne som du ønsker yderligere informationer til:

Hvordan forbindes rør og fittings?

PEHD-rør kan afkortes med en saks til kunststofrør eller en fin sav. Kunststofrøret affases, dernæst løsnes omløbermøtrikken til klemfittings, indtil den første skruegang kan ses. Rørenden føres ind over O-ringen indtil anslagspunktet, og omløbermøtrikken spændes til med hånden.


Hvilket tryk passer til Marleys koldtvandssystem?

Koldtvandssystemets ledninger er beregnede til et driftstryk på 12,5 bar ved 20° C.Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: