Montering på lysthus

1. Rendeholdere monteres i en afstand på ca. 50 cm. Hældning: Pr. lb. m. tagrende 2-3 mm.

2. Skær tagrenden til med en metalsav, så den passer i længden.

3. Sav hullet til afløbet med en boremaskine.

4. Lim rendestudsen fast med Marley-speciallim.

5. Monter rendestudsen over den bagerste kant og den forreste vulst.

Rendestudsen limes fast på kassetagrenden.

6. Rens endestykket og lim det fast.

7. 2 kassetagrender forbindes vha. forbindelsesskålen.

Tagrendeenderne limes sammen med forbindelsesskålen.

8. I forbindelse med større tagfremspring forbindes 2 bøjninger med et passende stykke af nedløbsrøret.

9. Færdig! Den perfekte tagrende til dit lysthus – kassetagrende RG 70 med nedløbsrør DN 53.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: